Geldt de taaleis ook voor kindercentra waar naast de Nederlandse taal mede een andere taal als voertaal wordt gebruikt omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt (op grond van artikel 1.55 tweede lid van de Wet kinderopvang)?

Ja, de taaleis geldt ook wanneer er naast de Nederlandse taal mede een andere voertaal wordt gebruikt op het kindercentrum.

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken op de basisschool. Een taalrijke omgeving is hierbij cruciaal. Alle pedagogisch medewerkers moeten daarom vanaf 1 januari 2025 het Nederlands beheersen op minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid.

Hierbij geldt het 3F niveau voor Nederlanders en B2 niveau voor anderstalige beroepskrachten.