Geldt de taaleis ook voor beroepskrachten op een meertalige buitenschoolse opvang?

Ja, de taaleis geldt ook op een meertalige buitenschoolse opvang. Daar waar meertalige buitenschoolse opvang wordt geboden (als bedoeld in artikel 1.55, derde lid, van de Wet kinderopvang) moet ten minste 50% van de tijd Nederlands worden gesproken. Daarom is het voor alle beroepskrachten van belang dat zij op een minimaal niveau over de Nederlandse taal beschikken. Er zijn altijd situaties die het gebruik van de Nederlandse taal vergen.

Hierbij geldt het 3F niveau voor Nederlanders en B2 niveau voor anderstalige beroepskrachten.