Geldt de minimum taaleis in het Nederlands ook voor kinderopvangorganisaties waar Fries gesproken wordt?

Ja, er wordt geen uitzondering gemaakt voor kindercentra waarin een streektaal of de Friese taal wordt gehanteerd als voertaal.

Bij een kindercentrum kan naast de Nederlandse taal ook de Friese taal of een streektaal als voertaal gehanteerd worden. De eis die gesteld wordt aan het minimum taalniveau is gericht op de beheersing van de Nederlandse taal door alle pedagogisch medewerkers. Ook in kindercentra waar de Friese taal of een streektaal als voertaal wordt gehanteerd, moeten pedagogisch medewerkers over voldoende Nederlandse mondelinge taalvaardigheid beschikken. Er zijn altijd situaties die het gebruik van de Nederlandse taal vergen. In die situaties is het belangrijk dat een pedagogisch medewerker voor een taalrijke omgeving kan zorgen.

Aan de beheersing van de Friese taal worden geen taaleisen gesteld.