Als er op één adres zowel dagopvang als buitenschoolse opvang is, is één volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat op dat adres dan voldoende?

Nee, voor beide kindercentra geldt dat er één volwassene beschikbaar moet zijn met een geldig kinder-EHBO-certificaat. Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten moet diegene snel bij het incident kunnen zijn.

Er is één uitzondering: in de situatie dat er uitsluitend sprake is van één gecombineerde groep van dagopvang en buitenschoolse opvang, waarbij de groep zodanig is samengesteld dat slechts één beroepskracht vereist is, kan dat dezelfde volwassene met een geldig kinder-EHBO-certificaat zijn.