Voor peuterspeelzalen: er wordt door de peuterspeelzaal ook gebruik gemaakt van de klaslokalen van de school. Mogen die ruimtes meetellen voor het minimum aantal m2 binnenspeelruimte?

Klaslokalen mogen gebruikt worden als binnenspeelruimte mits voldaan wordt aan de wettelijke eisen aan de binnenspeelruimte.

Voor de binnenspeelruimte geldt dat een kindercentrum moet beschikken over 3,5 m² binnenspeelruimte per op het kindercentrum aanwezig kind. De binnenspeelruimte moet passend zijn ingericht.