Voor peuterspeelzalen: de peuterspeelzaal beschikt niet over voldoende m2 buitenspeelruimte. Moet deze peuterspeelzaal per 1 januari 2018 gesloten worden?

Per 1 januari 2018 moeten alle kindercentra beschikken over ten minste 3m² buitenspeelruimte per aanwezig kind. Een overtreding van de eis, waarbij er geen perspectief op verbetering bestaat, leidt mogelijkerwijs tot het besluit om een vestiging te sluiten.

Indien het kindercentrum niet voldoet aan de buitenspeelruimte-eis, moet ervoor gezorgd worden dat wel wordt voldaan aan de eis. Dit kan worden bewerkstelligd door ofwel het aantal m² buitenspeelruimte uit te breiden ofwel het aantal op te vangen kinderen omlaag te brengen.

De toezichthouder zal er op toezien dat deze eis wordt nageleefd. Indien de eis wordt overtreden, handhaaft de gemeente.