Mijn kindercentrum is nu een gelijkwaardig alternatief voor de buitenspeelruimte. Dit is niet meer mogelijk per 1 januari 2018, maar ik voldoe nog niet aan de eisen aan de buitenspeelruimte. Wat nu?

De mogelijkheid om af te wijken van een kwaliteitseis door middel van het gelijkwaardig alternatief is vervallen per 1 januari 2018. Vanaf dat moment moeten alle gelijkwaardige alternatieven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.