In het veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten de grootste veiligheidsrisico’s beschreven worden. Welke risico’s zijn dit? En wie bepaalt dat?

Er wordt niet voorgeschreven welke grote risico’s beschreven moeten worden in het veiligheidsbeleid van een kindercentrum.

Ieder kindercentrum dient zelf in overleg met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie te bepalen wat de grootste risico’s zijn op basis van de specifieke omstandigheden van het kindercentrum. De toezichthouder controleert of deze inschatting adequaat is.