Vraag en antwoord

IKK algemeen

1. Ontwikkeling kind staat centraal

2. Veiligheid en gezondheid

3. Stabiliteit en maatwerk

4. Kinderopvang is een vak

Bedrijfsvoering en financiën