Gewijzigde beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang

Om gemeenten en GGD’en richting en houvast te geven bij het toezicht op de kwaliteitseisen met betrekking tot het vaste gezichtencriterium (VGC) en de 3-uursregeling is in juli 2019 door SZW, de VNG en GGD GHOR Nederland een gezamenlijke brief aan gemeenten en GGD’en opgesteld. In deze brief is toegezegd om de in de brief opgenomen lijn, die sinds juli 2019 in de praktijk wordt toegepast, te verwerken in de Beleidsregel werkwijze toezichthouder kinderopvang.

De wijziging is met ingang van 11 juli 2020 formeel in werking getreden. Deze gewijzigde beleidsregel treft u hier.