Succesvolle eerste maand landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

De eerste maand van de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ is een groot succes gebleken: de campagne bereikte meer dan 700.000 mensen. De nieuwe website www.kinderopvangdankzijjou.nl telde 175.000 unieke bezoekers. De campagne van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang in samenwerking met het ministerie van SZW, heeft als doel nieuwe medewerkers aan te trekken én de huidige pedagogisch medewerkers te behouden.

Betekenisvol werk voor kind én ouder

Waardering voor alle pedagogisch medewerkers is zeker op zijn plaats. Want werken in kinderopvang is betekenisvol werk, waarmee je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. “Pedagogisch medewerkers maken echt het verschil voor kinderen”, zegt Staatssecretaris Tamara van Ark. “Kinderopvang ondersteunt ouders in het spitsuur van hun leven om werk en gezin te kunnen combineren. Pedagogisch medewerkers zijn autoriteit en expert als het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind. Ze zorgen dat kinderen met alle achtergronden dezelfde start krijgen. Ook ouders hebben belang bij professionele kinderopvang met pedagogisch medewerkers die het gesprek aangaan over de ontwikkeling van hun kind.”

Kinderopvang dankzij jou

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen en hun ouders bedanken in de campagne hun eigen pedagogisch medewerkers voor alles wat ze dankzij hen ‘opvangen’. Zoals nieuwe woorden, mooie complimenten, liefde voor tekenen, maar ook hoe ze problemen kunnen oplossen.

De website kinderopvangdankzijjou.nl vormt het hart van de campagne. Hierop staat een test om te ontdekken of werken in kinderopvang bij iemand past. Bovendien zijn hier alle vacatures bij kinderopvangorganisaties in de buurt verzameld. Daarnaast biedt de website informatie over omscholen, opnieuw aan de slag of het werk combineren met een andere baan of studie. Als er één boodschap is die bijblijft, dan is het dat werken in de kinderopvang waardevol is en de branche genoeg plek heeft voor nog meer gemotiveerde pedagogisch medewerkers.

Mooie resultaten

Na de eerste campagnemaand is de test die laat zien of kinderopvang bij iemand past 5000 keer gedaan is. De vacaturezoeker waarmee gezocht kan worden naar kinderopvanglocaties in de buurt is al bijna 9.000 keer geraadpleegd. Ook blijkt uit de bezoekcijfers dat er veel animo is voor opleidingen en de combinatie van werken en leren. Daarnaast is er een flinke stijging van het gebruik van de diplomacheck, een handige tool voor herintreders en eventueel zij-instromers waarmee te zien is of een diploma kwalificeert.

Over de campagne

De campagne is een initiatief van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang. In dit platform streven werkgevers en werknemers samen naar een balans op de arbeidsmarkt. De aanpak van de personeelstekorten staat hoog op de agenda. Kinderopvangorganisaties zijn dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Werkten er in 2015 nog 82.000 medewerkers in de kinderopvang, inmiddels zijn dat er meer dan 100.000 en de vraag naar kinderopvang en pedagogisch medewerkers blijft groeien.

Meer weten over deze campagne? Kijk op de website of stel je vraag via kinderopvangdankzijjou@fcb.nl.