Diplomacheck pedagogisch medewerker

Snel weten of een diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker? Dat kan nu gemakkelijk met de diplomacheck, een nieuwe tool voor sollicitanten en werkgevers. De diplomacheck is gemaakt in opdracht van de CAO-tafels kinderopvang en sociaal werk.

Gemak voor sollicitanten en werkgevers

Met de diplomacheck hebben sollicitanten en HR-medewerkers direct duidelijkheid of een diploma is opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. De tool laat snel zien of een diploma kwalificeert voor de functie pedagogisch medewerker in de dag- en peuteropvang, BSO en of aan de taaleis wordt voldaan. Daarnaast geeft hij aan of voor het betreffende diploma een overgangsregeling geldt.

Hoe werkt het?

In de tool zijn ruim zeshonderd kwalificerende en vervallen diploma’s opgenomen, net als diploma’s die nooit gekwalificeerd hebben, maar waarover het CAO-secretariaat veel vragen krijgt. Mensen die instromen in kinderopvang of peuterspeelzaal kunnen via de online tool direct checken of hun diploma voldoet. Ook HR-medewerkers kunnen via deze tool snel informatie opvragen over sollicitanten. De informatie kan gemakkelijk in de vorm van een pdf gemaild worden, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een sollicitatiegesprek of om toe te voegen aan het personeelsdossier van een medewerker

Voor wie?

De tool is specifiek ontwikkeld voor mensen die instromen in de kinderopvang. Pedagogisch medewerker is een functie die al erg lang bestaat en waarvoor veel diploma’s kwalificeren. Daarnaast is de functie gemoderniseerd. Omdat dit steeds meer vragen opriep en het in sollicitatieprocedures veel tijd kost om te achterhalen of een diploma gekwalificeerd is, is de tool ontwikkeld.

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach is niet opgenomen in de tool, omdat deze functie nog maar kort bestaat en de lijst van diploma’s die direct kwalificeren overzichtelijk is. Hier kunt u de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach vinden.

Huidige medewerkers

Voor huidige pedagogisch medewerkers is het niet nodig om via diplomacheck te controleren of het diploma kwalificeert. Wanneer het diploma voldeed op het moment van indiensttreding, dan blijft dat zolang de medewerker bij de huidige werkgever werkt. Wel kan deze groep met de diplomacheck controleren of ze bij een overstap naar een andere werkgever of bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet. Ook kunnen huidige medewerkers controleren of hun diploma voldoet aan de taaleis.

Meer informatie

Meer informatie of direct een diplomacheck doen? Kijk dan hier. Ook kun je contact opnemen met Hélène Arons, adviseur kinderopvang: harons@fcb.nl.