Voor ondernemers

Sinds 1 januari 2018 bestaan er officieel geen peuterspeelzalen meer. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn deze omgezet naar een kinderdagverblijf. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Contracten voor ouders

Ouders hebben een contract met het kinderdagverblijf nodig om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. Daarom is het belangrijk dat u jaarlijks contracten met de ouders afsluit over de kinderopvang. Ook met de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag moet u een contract afsluiten over de kinderopvang. In de notitie ‘De administratie van peuteropvang, Ondersteuningsdocument voor peuterspeelzalen’ van Sociaal Werk Nederland kunt u hierover meer informatie vinden.

Wijzigingen van de gemeente in het subsidiebeleid

Als gevolg van de harmonisatie heeft de gemeente de subsidierelatie waarschijnlijk aangepast. U kunt bij uw gemeente informeren hoe zij dit hebben vormgegeven dan wel nog gaan vormgeven. Dan kunt u de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag informeren en attenderen op de mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente voor deelname aan voorschoolse voorzieningen.

Kortdurend kinderopvangaanbod blijft bestaan

Met het omvormen van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven blijft kortdurend aanbod van kinderopvang wel mogelijk. Dit kan dan worden aangeboden door kinderdagverblijven.

Meer informatie over de harmonisatie

Zie voor meer informatie de voorbeeldovereenkomsten voor houders van peuterspeelzalen, de notitie ‘De administratie van peuteropvang, Ondersteuningsdocument voor peuterspeelzalen’ en de ‘Handreikingen over harmonisatie’ die Sociaal Werk Nederland heeft opgesteld. Bent u een ondernemer en heeft u vragen over het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.