Harmonisatie

Om de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang meer op één lijn te krijgen, geldt sinds 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen zijn sindsdien omgevormd tot kinderdagverblijven en moeten hiermee voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Sommige ouders kregen hierdoor recht op kinderopvangtoeslag.

Het resultaat

Onderzoeksbureau Sardes publiceerde in 2019 een onderzoek naar de effecten van de Wet harmonisatie. Uit het onderzoek blijkt dat, op één gemeente na, alle gemeenten zijn geharmoniseerd. Twee derde van deze gemeenten ziet geen verandering in het bereik van het aantal peuters. Bij gemeenten die wel een verandering in het bereik hebben gemeld, gaat het eerder om een stijging van het aantal peuters. Het aantal kinderopvanglocaties dat kortdurende opvang of voorschoolse educatie aanbiedt, is sinds de harmonisatie in 40 procent van de gemeenten toegenomen en in 30 procent van de gemeenten is er sprake van een groter aantal groepen. Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.