Wijzigingen maximumuurtarief door IKK

Bij recht op kinderopvangtoeslag wordt een deel van de opvangkosten vergoed door de Belastingdienst. De toeslag kan aangevraagd worden tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Het maximumuurtarief wordt aangepast aan de financiële gevolgen van de gewijzigde kwaliteitseisen. Dit gebeurt in twee stappen, omdat niet alle maatregelen op 1 januari 2018 ingaan. Er zullen op 1 januari 2019 ook nog aanpassingen worden doorgevoerd.

Dagopvang

De eisen aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen en enkele scholingseisen worden per 1 januari 2018 ingevoerd. Ter compensatie wordt de maximumuurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2018 verhoogd (+€ 0,07).

De eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen worden per 1 januari 2019 ingevoerd. Ter compensatie zal de maximumuurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2019 opnieuw worden verhoogd (+€ 0,25).

In totaal gaat het dus om een verhoging van € 0,32 per uur. Deze verhoging is zonder indexatie. Indexatie betekent dat de maximumuurprijs (jaarlijks) wordt aangepast aan het prijspeil als gevolg van bijvoorbeeld inflatie.

Buitenschoolse opvang

Per 1 januari 2018 worden enkele scholingseisen ingevoerd en mogen vrijwilligers niet meer formatief worden ingezet. Ter compensatie wordt de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang per 1 januari 2018 verhoogd (+€ 0,08).

De eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de versoepeling van de beroepskracht-kindratio voor kinderen vanaf 7 jaar worden per 1 januari 2019 ingevoerd. De kostenbesparing die dit per saldo tot gevolg heeft, wordt vertaald naar een verlaging van de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 (-€ 0,34).

In totaal gaat het dus om een verlaging van € 0,26 per uur (zonder indexatie).

Tot slot

De wijziging voor 2018 van het Besluit kinderopvangtoeslag is nog niet vastgesteld en gepubliceerd. Aan de informatie op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Voor de maximumuurprijzen per 1 januari 2019 komt er opnieuw een wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag.

Meer weten over het recht op kinderopvangtoeslag en hoe deze te berekenen? Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.