Bestuurlijke afspraken VNG en het ministerie van SZW

Gemeenten houden een belangrijke rol bij het kortdurend voorschools aanbod en de voorschoolse educatie. De gemeenten blijven ook na de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verantwoordelijk voor de financiering van voorschoolse voorzieningen voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In 2016 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om ervoor te zorgen dat alle ouders van peuters die nog geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening een aanbod voor deelname krijgen van de gemeente.