Brief GGD GHOR locatie-overstijgend opvangen

GGD GHOR NL heeft een brief geschreven aan de brancheorganisaties BKO en BMK, aan ouderorganisatie BOinK en aan alle GGD-regio’s, waarin helderheid wordt gegeven over het toezicht op locatie-overstijgend opvangen in de kinderopvang (‘clusteren’).