Kwaliteit

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang laten gaan. De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland moet daarvoor goed zijn en deze moet toegankelijk en veilig zijn. In 2018 en 2019 zijn er maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren. Zo is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) op 1 januari 2018 in werking getreden en is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingegaan. Hieronder staat alles wat u moet weten over de nieuwe kwaliteitseisen.