Wat is een kindercentrum?

Een kindercentrum is een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

Een voorziening c.q. kindercentrum is een vestiging waar óf dagopvang óf buitenschoolse opvang plaatsvindt.
Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres en van dezelfde eigenaar (houder) is dus sprake van twee kindercentra. Dat geldt ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse opvang in één groep), en/of als dagopvang en buitenschoolse opvang gebruik maken van dezelfde voorzieningen als keuken, binnenplaats, buitenruimte, etc. Er is sprake van twee registraties in het register kinderopvang, en dan betreft het twee kindercentra.