Wat gebeurt er met pedagogisch medewerkers die niet aan kunnen tonen dat ze over de mondelinge taalvaardigheid beschikken op niveau 3F of B2?

Voor de invoering van de minimum taaleis geldt een ruime ingroeiperiode van vijf jaar. Dit biedt aan organisaties de ruimte om pedagogisch medewerkers aanvullende scholing te bieden indien zij de taaltoets niet halen. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de taaleis.

Medewerkers die op dat moment niet aan de taaleis voldoen, kunnen niet meer werkenals pedagogisch medewerker.

De ervaring met de invoering van de taaleis in de voorschoolse educatie (3F voor mondelinge taalvaardigheid én leesvaardigheid) leert dat meer dan 95% van de medewerkers de taaltoets (al dan niet na intensieve scholing) haalt. Het struikelblok vormde in de voorschoolse educatie meestal het onderdeel leesvaardigheid. Aan dit onderdeel wordt voor de reguliere kinderopvang geen eis gesteld.