Wat gebeurt er met de vrijwilligers formatief ingezet worden op de groepen?

Vrijwilligers mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer formatief worden ingezet op groepen. Dat betekent dat ze niet meer meetellen bij de beroepskracht-kindratio. Ze mogen wel extra boven de formatie worden ingezet.
 

Zie ook