Mogen vrijwilligers nog formatief ingezet worden op een groep?

Nee, vrijwilligers mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer formatief worden ingezet op groepen. Dat betekent dat ze niet meer meetellen bij de beroepskracht-kindratio. Ze mogen wel extra boven de formatie worden ingezet.

Zie ook