Wat is het verschil tussen het minimale taalniveau van een pedagogisch medewerker kinderopvang en het minimale taalniveau van een pedagogisch medewerker voorschoolse educatie?

Een pedagogisch medewerker moet beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F of B2 beheerst

De pedagogisch medewerker voorschoolse educatie moet daarnaast ook beschikken over een certificaat of diploma voor lezen, op niveau 3F of B2.