Moet de pedagogisch beleidsmedewerker zich minimaal 50 uur per jaar met ieder afzonderlijk kindercentrum bezig houden?

Om ruimte te bieden voor maatwerk gaat het om een jaarnorm per kinderopvangorganisatie. De ondernemer bepaalt zelf wanneer en hoe de pedagogisch beleidsmedewerker gedurende het jaar worden ingezet.

Ook maakt de ondernemer zelf een verdeling van de beleidsvormingsuren en coachingsuren voor de betreffende kindercentra binnen zijn organisatie. Het biedt de mogelijkheid de focus op bepaalde kindercentra te leggen. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks gecoacht wordt.