Moet de mentor één van de vaste gezichten van het kind zijn?

De mentor moet een pedagogisch medewerker van het kind zijn, omdat het essentieel is dat de mentor het kind echt kent.

De mentor hoeft niet één van de vaste gezichten van het kind te zijn, maar wel werkzaam op de stamgroep of basisgroep van het kind.