Mijn kindercentrum is nu een gelijkwaardig alternatief voor de buitenspeelruimte. Dit is niet meer mogelijk per 1 januari 2018, maar ik voldoe nog niet aan de eisen aan de buitenspeelruimte. Hoe moet ik dit aanpakken?

De mogelijkheid om af te wijken van een aantal kwaliteitseisen  door middel van het gelijkwaardig alternatief in de kinderopvang vervalt op 1 januari 2018. Vanaf dat moment moeten alle gelijkwaardige alternatieven, bijvoorbeeld op het terrein van de eisen aan de buitenspeelruimte, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.