Krijgen kinderen ook een mentor als ze naast hun eigen groep ook nog opvang krijgen in een andere groep?

Ja, ieder kind in de groep krijgt een mentor toegewezen die als pedagogisch medewerker op de groep van het kind werkt.