Van welke beroepskracht-kindratio moet je uitgaan bij het bepalen van het maximum aantal vaste gezichten?

Het vaste gezichtencriterium geldt per kind. Dat wil zeggen dat per kind bekeken dient te worden hoeveel vaste gezichten er maximaal mogen zijn.

Het kan zo zijn dat het aantal beroepskrachten op de groep van een kind verschilt op de dagen dat het kind komt. De toepassing van het vaste gezichtencriterium kan bij een wisselende beroepskracht-kindratio betekenen dat voor het ene kind een strengere vaste gezichteneis geldt dan voor het andere kind op dezelfde groep.