Krijgen kinderopvangorganisaties per 1 januari 2018 een kwaliteitsoordeel?

Nee, er wordt naar verwachting in 2018 gestart met pilots om te testen met het toekennen van een kwaliteitsoordeel. Op basis van de pilots wordt bekeken of en op welke wijze een kwaliteitsoordeel landelijk kan worden ingevoerd.