Hoeveel tijd is er voor de invoering van de verschillende maatregelen?

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen treden in werking per 1 januari 2018. Een aantal eisen treedt op een later tijdstip in werking. Kijk op de tijdlijn IKK voor de actuele planning.