Hoe gaat de toezichthouder de nieuwe eisen controleren?

Voor vragen met betrekking tot het toezicht op de nieuwe eisen kunt u zich richten tot de toezichthouder. De presentaties op de IKK-bijeenkomsten van GGD GHOR Nederland over toezicht vindt u hier.