Hoe gaat de toezichthouder de nieuwe eisen controleren?

De wijze van toezicht op de nieuwe eisen wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Voor vragen met betrekking tot het toezicht op de nieuwe eisen kunt u zich richten tot de toezichthouder.