Bekijk nu de vlogs IKK in de praktijk

Hoe gaan kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in de praktijk om met IKK? Ze laten het zien in de vlogreeks ‘IKK in de praktijk’. In november en december publiceert het ministerie van SZW vlogs waarin kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in gaan op thema’s als de BKR, de pedagogisch beleidsmedewerker, babyscholing en de taaleis. We trappen af bij kinderopvang Katrijn en bij de Universiteit van Amsterdam.

Kinderopvang Katrijn over de BKR

Hoe gaat kinderopvang Katrijn (Junis) om met de nieuwe BKR die per 1 januari 2019 ingaat? We gaan in gesprek met Bart Elenga, Adjunct-directeur bedrijfsvoering van Junis. “De BKR was best een spannend traject. Daarom zijn we in april al gestart met een werkgroep met medewerkers.” Bart legt uit welke keuzes zij gemaakt hebben en welke investeringen nodig zijn in dit traject.

De taaltoets bij de UvA

Wat houdt de nieuwe taaleis per 1 januari 2023 precies in? En hoe wordt dit getoetst? Femke Bos, Projectcoördinator UvA Talen, vertelt het in de vlog. “Het gaat vooral om vloeiend en spontaan Nederlands kunnen spreken.” Femke laat zien hoe bijvoorbeeld UvA Talen de toets afneemt en geeft praktische tips.

De UvA is niet de enige partij die de taaltoets aanbiedt. Bekijk welke partij het aanbod heeft dat het beste bij uw vraag past.