Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap

De kinderopvang professionaliseert door de aandacht voor de ontwikkeling van beroepskrachten.

Een aantal maatregelen wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

 • Opleidingsplan
  De kinderopvangondernemer heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. In het opleidingsplan geeft de ondernemer aan hoe de ontwikkeling van de medewerkers door opleidingen bevorderd wordt. Deze kwaliteitseis wordt in de cao verder uitgewerkt en gaat in per 1 januari 2018.
 • Werken met baby’s
  Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Pedagogisch medewerkers hoeven nog niet per 1 januari 2018 specifiek geschoold te zijn voor het werken met baby’s, maar vanaf dat moment moet er wel in geïnvesteerd worden. Er geldt een ingroeiperiode van vijf jaar.
 • Diploma’s buitenschoolse opvang
  Cao-partijen bezien of het nodig en mogelijk is om de lijst met kwalificerende diploma’s voor de BSO uit te breiden met andere expertises.
 • Permanente scholing
  Er wordt door de cao-partijen gewerkt aan een landelijk systeem van permanente scholing.