Minimum taalniveau

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken in het primair onderwijs.

Voor het ontwikkelen van taalvaardigheid  is een taalrijke omgeving cruciaal. Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd.

De eisen aan het minimum taalniveau voor beroepskrachten treden in werking per 1 januari 2023. Voor deze ruime invoeringstermijn is gekozen zodat kinderopvangorganisaties voldoende tijd hebben om alle pedagogisch medewerkers te toetsen en eventueel scholing te bieden. Ook hebben opleidingen voor de kinderopvang met de invoeringstermijn de gelegenheid om het hogere taalniveau te verweven in de opleidingsstructuur.