Stand van zaken invoeringstraject IKK

In het akkoord Innovatie en kwaliteit kinderopvang is afgesproken dat de kwaliteitseisen veranderen. De Wet kinderopvang is hiervoor gewijzigd. Dit gebeurt door middel van een wijzigingswet: de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). Op 1 januari 2018 is deze wet in werking getreden.

Inwerkingtreding

De Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen vast. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (algemene maatregel van bestuur) en een ministeriƫle regeling. Ook deze zijn ingegaan op 1 januari 2018. Delen van de nieuwe kwaliteitseisen zullen niet eerder dan 1 januari 2019 of 1 januari 2023 in werking te treden. Bekijk hier het overzicht van de maatregelen die per 1 januari 2019 of 2023 ingaan.