Innovatie en kwaliteit kinderopvang

De wet IKK heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk.

Over deze kwaliteitsverbeteringen zijn afspraken gemaakt in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang dat is gesloten tussen partijen uit de kinderopvangsector en de minister van SZW. Deze afspraken zijn opgenomen in de Wet IKK.

De akkoordpartijen zijn: