EHBO

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren.

De regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO zijn vastgelegd in een ministeriële regeling. In overleg met de betrokken sectorpartijen is aansluiting gezocht bij de geldende eisen voor de gastouderopvang. De lijst met geregistreerde EHBO-certificaten die aangewezen zijn vindt u hier.