2. Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is noodzakelijk. De Wet IKK beoogt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter aansluit op de praktijk. Uitgangspunt hierbij is kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen te leren omgaan met kleine risico’s. Weten wat dit betekent voor u als ondernemer? Bekijk deze pagina.

Video 'Veiligheid en Gezondheid'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘Veiligheid & Gezondheid’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Documenten