Rekentool Pedagogisch beleidsmedewerker

Volgens de wet IKK moet een Pedagogisch beleidsmedewerker vanaf 2019 een verplicht aantal minimum uren worden ingezet. Om de verplichte ureninzet van de Pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen, kunt u gebruik maken van een rekentool waarin u het totaalaantal fte Pedagogisch medewerkers invult. Daarnaast is er een rekenvoorbeeld beschikbaar voor de berekening van het aantal fte flexibele Pedagogisch medewerkers. Zo berekent u in de drie hieronder beschreven stappen eenvoudig het totaalaantal uren waarvoor u verplicht een Pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten.

Rekentool beschikbaar

Om de inzet van de Pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie kan worden uitgedrukt. 36 uur per week staat gelijk aan één fte.
Op  www.1ratio.nl/rpb staat de rekentool waarmee u het minimum aantal uren kunt berekenen, waarvoor Pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden.
 

Stap 1: berekening fte vaste krachten

Voor beroepskrachten met een arbeidscontract met vaste uren dient de houder op de peildatum van 1 januari te kijken naar het totaal aantal fte van deze medewerkers. Vanwege de vaste uren waarvoor zij worden ingezet, geeft het kijken naar de peildatum een reëel beeld van het aantal uren dat zij werkzaam zijn voor het kindercentrum en zodoende van het minimaal aantal in te zetten coachingsuren.
 

Stap 2: berekening fte flexibele krachten

Alle beroepskrachten op het kindercentrum, ontvangen jaarlijks pedagogische coaching. Dit geldt ook voor beroepskrachten met flexibele inzet. Onderstaand rekenvoorbeeld is ontwikkeld voor het berekenen van het aantal fte flexibele medewerkers. Dit aantal ‘flexibele’ fte is nodig om, naast het aantal ‘vaste’ fte, in te vullen in de rekentool.


3 maanden terugkijken
Voor beroepskrachten met flexibele inzet (zoals beroepskrachten met – deels – variabele arbeidsuren, een 0-urencontract, min-max contracten of uitzendkrachten) ligt de peildatum complexer. Er kan namelijk niet alleen naar de uren op de peildatum worden gekeken want de peildatum geeft geen reëel beeld van het aantal uren dat zij werkzaam zijn. Om een reëel beeld te krijgen van de inzet van deze flexibele inzet, om zo het aantal coachingsuren te kunnen berekenen, dient daarom op de peildatum van 1 januari gekeken te worden naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad. Om u hierbij te helpen is onderstaand rekenvoorbeeld ontwikkeld.

Rekenvoorbeeld 13 weken terugkijken voor beroepskrachten met flexibele inzet op 1 januari 2019

Dagen

Totaal aantal uren inzet door flexibele krachten

Berekening fte per week (36u = 1fte in cao kinderopvang)

Fte inzet per week (= 36 uur per week = 7,2 uur per dag)

Week 39

Ma 24 – vrij 28 september

56

56/36

1,56

Week 40

Ma 1 – vrij 5 oktober

18

18/36

0,5

Week 41

Ma 8 – vrij 12

27

27/36

0,75

Week 42

Ma 15 – vrij 19

18

18/36

0,5

Week 43

Ma 22 – vrij 26

9

9/36

0,25

Week 44

Ma 29 – vrij 2 november

36

36/36

1

Week 45

Ma 5 – vrij 9

9

9/36

0,25

Week 46

Ma 12 – vrij 16

20

20/36

0,56

Week 47

Ma 19 – vrij 23

18

18/36

0,5

Week 48

Ma 26 – vrij 30

32

32/36

0,89

Week 49

Ma 3 december – vrij 7

32

32/36

0,89

Week 50

Ma 10 – vrij 14

18

18/36

0,5

Week 51

Ma 17 – vrij 21

56

56/36

1,56

Totaal

13 weken

9,71 fte

Gemiddelde flexibele fte inzet over 13 weken

9,71/13=

0,75 fte ‘flexkrachten’

Toelichting 3 maanden
De periode van 3 maanden, het laatste kwartaal van het voorgaande jaar, is geoperationaliseerd in 13 weken. Dit is gelijk aan een kwart van de 52 weken in een kalenderjaar. Om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de inzet van beroepskrachten met flexibele inzet, wordt gekeken naar de 13 reguliere werkweken voorafgaand aan peildatum 1 januari 2019. Week 52 waarin de officiële feestdagen van Kerstmis vallen en week 1 waarin maandag 31 december valt, worden voor 2018 buiten beschouwing gelaten. Daarmee beslaan de laatste 13 reguliere werkweken van 2018 de periode van week 39 tot en met week 51. Deze weken geven een reëel beeld van de gemiddelde inzet van flexibele krachten.


Zelf het rekenvoorbeeld invullen
Aan de hand van bovenstaand ingevulde rekenvoorbeeld kunt u hieronder zelf het lege format invullen. In kolom 1 vindt u de weeknummers 39 t/m 51; in kolom twee staan de data die bij deze weken horen.

  • Stap 1: Vul in kolom 3 per week het aantal uren in dat door beroepskrachten met flexibele inzet is gewerkt.
  • Stap 2: In kolom 4 kunt u dit aantal gewerkte uren delen door 36, om zo tot de gemiddelde inzet per week uitgedrukt in fte te komen.
  • Stap 3: In kolom 5 kunt u vervolgens alle fte’s van deze periode van 13 weken bij elkaar optellen en deze delen door 13, zodat u de gemiddelde inzet in fte van beroepskrachten met flexibele inzet heeft berekend.
  • Tot slot, kunt u dit getal gebruiken om het aantal fte in de rekentool, die nu beschikbaar is op  www.1ratio.nl/rpb, in te vullen.


Leeg invulformat  Rekenvoorbeeld 13 weken terugkijken voor flexibele inzet op 1 januari 2019

Dagen

Totaal aantal uren inzet door flexibele krachten

Berekening fte per week (36u = 1fte in cao kinderopvang)

Fte inzet per week (= 36 uur per week = 7,2 uur per dag)

Week 39

Ma 24 – vrij 28 september

……/36

Week 40

Ma 1 – vrij 5 oktober

……/36

Week 41

Ma 8 – vrij 12

……/36

Week 42

Ma 15 – vrij 19

……/36

Week 43

Ma 22 – vrij 26

……/36

Week 44

Ma 29 – vrij 2 november

……/36

Week 45

Ma 5 – vrij 9

……/36

Week 46

Ma 12 – vrij 16

……/36

Week 47

Ma 19 – vrij 23

……/36

Week 48

Ma 26 – vrij 30

……/36

Week 49

Ma 3 december – vrij 7

……/36

Week 50

Ma 10 – vrij 14

……/36

Week 51

Ma 17 – vrij 21

……/36

Totaal

13 weken

………… fte

Gemiddelde flexibele fte inzet over 13 weken

…………/13 =

………… fte ‘flexkrachten’. Dit aantal telt u op bij uw aantal vaste fte. Het totaalaantal vult u in de rekentool in.

Stap 3: totaalaantal fte in de rekentool invullen

Samenvattend: het totaal aantal fte voor de rekentool is het aantal fte aan beroepskrachten met een contract met vaste uren die op peildatum 1 januari werkzaam zijn plus het aantal fte aan flexibele krachten die u zojuist heeft berekend aan de hand van het rekenvoorbeeld.