Inzet van vrijwilligers

Met de wijziging in kwaliteitseisen worden ook in de buitenschoolse opvang vrijwilligers niet meer meegenomen bij de berekening van de beroepskracht-kindratio. Wel kunnen vrijwilligers een rol blijven spelen als extra ondersteuning.