Scholing werken met baby’s

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Pedagogisch medewerkers hoeven nog niet per 1 januari 2018 die aanvullende scholing te hebben gedaan voor het werken met baby’s, maar vanaf dat moment moet er wel in geïnvesteerd worden. Er geldt een ingroeiperiode van vijf jaar.

Invalkrachten en tijdelijke medewerkers

Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen. De aanvullende kwalificatie-eis geldt voor iedereen die structureel of incidenteel werkt op een groep waar één of meerdere baby’s opgevangen worden.

Cao Kinderopvang

In de cao Kinderopvang staat de scholing voor het werken met baby’s benoemd en nader uitgewerkt in de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker (pag. 93 onder g) en Bijlage II op pagina 170. De cao Kinderopvang vindt u hier.

Scholingsaanbod

Het recente scholingsaanbod dat voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang vindt u hier.

Babyscholing bij het Jeudginstituut

Wat houdt babyscholing voor medewerkers in de kinderopvang in? En waarom is het zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind? Su’en Verweij, Adviseur jonge kind bij het Nederlands Jeugdinstituut, legt het uit. “In het eerste levensjaar leert de baby zich te hechten. Om de baby hierin te begeleiden, moet de PM’er inspelen op de signalen van de baby. Daarom richt de babyscholing zich met name op interactievaardigheden."