Informeren van ouders

De informatieplicht voor ondernemers naar ouders blijft ongewijzigd.De kinderopvangondernemer moet ouders informeren over de beleidswijzigingen die te maken hebben met de kwaliteitseisen die door de overheid aan de kinderopvang gesteld worden. En de prijswijzigingen die daar het gevolg van zijn.

Algemene informatie naar ouders

Specifieke aandacht voor informatie naar ouders wordt in de wet- en regelgeving gevraagd voor:

  • Het bekend maken van de tijden waarop afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio (3-uursregeling).
  • Het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan.

Informatie naar ouders op individueel niveau

Ook worden ouders geïnformeerd over wat de wijzigingen voor hun eigen kind betekenen. Hierbij gaat het om:

  • De ouders worden ge├»nformeerd wie de mentor van hun kind is;
  • Ouders worden om toestemming gevraagd om informatie over de ontwikkeling van het kind over te dragen aan de school en de buitenschoolse opvang.