Overdracht naar de basisschool

Een goede overdracht van het kind naar de basisschool is belangrijk. Zo kunnen kinderen een goede start maken op de basisschool. In de regelgeving staat dát er een overdracht moet zijn. Niet hoe dit moet gebeuren. Deze infographic helpt professionals te komen tot een goede overdracht van kinderen die van het kinderdagverblijf naar de basisschool en de bso gaan.

Verandering kinderopvang