Rekenhulp IKK

Het besluit kwaliteit kinderopvang verandert de rekenregels voor de beroepskracht-kindratio per 1 januari 2019. Met de Rekenhulp IKK krijgt u inzicht in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties.

U kunt de Rekenhulp IKK vinden op de volgende websites:

De rekenregels per 1 januari 2019 worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd via de Rijksoverheid rekentool op www.1ratio.nl.