Bijeenkomsten

Het ministerie van SZW organiseert opnieuw door het hele land informatiebijeenkomsten over de invoering van IKK. Tijdens deze serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen. De bijeenkomsten zijn dus niet hetzelfde als de informatiebijeenkomsten in het voorjaar en de zomer van 2017. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) ondernemers die dagopvang, peuterspeelzaalwerk en/of buitenschoolse opvang aanbieden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze website voor de bijeenkomsten. Op deze website zullen de locaties worden toegevoegd zodra deze bekend zijn.