3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Stabiliteit vanuit het perspectief van het kind is hierbij van belang. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan een stabiele omgeving.

Video 'Stabiliteit en pedagogisch maatwerk'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘Stabiliteit en pedagogisch maatwerk’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.