2. Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is noodzakelijk. Binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon, er is voldoende gezonde voeding en beweging en er zijn regels en afspraken gericht op hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s.

Video 'Veiligheid en Gezondheid'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘Veiligheid & Gezondheid’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid moet beter aansluiten op de praktijk. Uitgangspunt is kinderen tegen grote risico’s te beschermen en te leren omgaan met kleine risico’s.

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zorgt voor veranderingen op het gebied van veiligheid en gezondheid.