1. De ontwikkeling van het kind staat centraal

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij. Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk spelen daarbij een belangrijke rol. Deze voorzieningen stimuleren de ontwikkeling van kinderen en geven ze een kansrijke start. Goede voorschoolse voorzieningen en goede buitenschoolse opvang zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Video 'De ontwikkeling van het kind centraal'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘De ontwikkeling van het kind centraal’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Kinderopvang is ontstaan als een arbeidsmarktinstrument, dat wil zeggen dat het werkende ouders mogelijkheden geeft hun kinderen verantwoorde en veilige opvang te bieden. Steeds meer worden kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ook gezien als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind tijdens de opvang draagt bij aan de ontwikkeling van het kind tijdens school en studie.

De gewijzigde kwaliteitseisen richten zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal is.