De wijzigingen in kwaliteitseisen in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang: dit moet u weten.

De Wet IKK is op 30 mei 2017 definitief aangenomen. De inwerkingtreding is 1 januari 2018. De Wet IKK legt de hoofdpunten van de wijzigingen vast. De nieuwe kwaliteitseisen zijn uitgewerkt in een besluit (Besluit kwaliteit kinderopvang) en ministeriële regelingen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Delen van de nieuwe kwaliteitseisen zullen niet eerder dan 1 januari 2019 in werking treden.

De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in 4 thema's:

  1. De ontwikkeling van het kind centraal
  2. Veiligheid en gezondheid
  3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  4. Kinderopvang is een vak