Voor ouders

Door de nieuwe wetgeving zijn alle peuterspeelzalen vanaf nu kinderdagverblijven. Ging uw kind nu naar een peuterspeelzaal? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Mogelijk heeft u vanaf nu recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderopvang. Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en wat u moet doen om deze aan te vragen? Op deze pagina en in de folder voor ouders met een kind op een peuterspeelzaal vindt u belangrijke informatie.

Aanvragen van kinderopvang

Aanvragen van kinderopvangtoeslag is mogelijk op toeslagen.nl.

Let op!

Krijgt uw kind ook voorschoolse educatie of krijgt uw kinderopvang nog subsidie vanuit de gemeente? Neem dan contact op met uw kinderopvang of u over deze uren kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Dit is belangrijk, omdat u geen kinderopvangtoeslag kan krijgen over de uren die de gemeente vergoedt.

Vragen of meer informatie?

Bij Vraag en antwoord vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de verandering van peuterspeelzalen naar kinderdagverblijven. BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen, ontwikkelde een checklist voor ouders om hen te ondersteunen bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Op de website van BOinK is ook meer informatie te vinden over harmonisatie. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met uw peuterspeelzaal of kijk op toeslagen.nl.