Kwaliteitseisen voor omgevormde peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen worden omgevormd tot kinderdagverblijven en moeten vanaf 1 januari 2018 voldoen aan de kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven die in de Wet kinderopvang staan.

Vanaf 1 januari 2018 zijn er veranderingen in de kwaliteitseisen voor alle kinderdagverblijven. Deze kwaliteitseisen gelden vanaf 1 januari 2018 ook voor de tot kinderdagverblijf omgevormde peuterspeelzalen. Meer informatie hierover vindt u in de tijdlijn veranderingen in de kinderopvang. De GGD toetst of een kinderdagverblijf aan de kwaliteitseisen voldoet.

Kwaliteitseisen voor omgevormde peuterspeelzalen

Omgevormde peuterspeelzalen krijgen op drie gebieden te maken met kwaliteitseisen waaraan tot dan toe alleen kinderdagverblijven moesten voldoen:

  • Instellingen mogen vrijwilligers niet meer meetellen als beroepskracht voor de beroepskracht-kind-ratio.
  • Er gaan eisen gelden voor de binnen- en buitenruimte. Per aanwezig kind moet er minstens 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar zijn. Daarnaast moet de kinderopvang beschikken over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per aanwezig kind. De buitenspeelruimte moet bij voorkeur aangrenzend zijn aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.
  • De voorwaarden aan dagritme en de herkenbaarheid van ruimtes en personen wijzigen.

Lees meer over de kwaliteitseisen in de publicaties in het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK).